WARSZTATY DLA ZIECI

5 ZMYSŁÓW

Zajęcia dla dzieci w wieku 4+ lat mające na celu rozwinąć świadomość otaczającego go świata oraz pomóc mu nabyć nowe umiejętności manualne. Podczas warsztatów pomagamy rozwinąć zdolności matematyczne i przestrzenne, pobudzamy zainteresowanie otaczającymi przedmiotami oraz uczymy kreatywnego myślenia.


POZNAJĘ I TWORZĘ

Zajęcia dla dzieci w wieku 4+ lat mające na celu rozwinąć świadomość otaczającego go świata oraz pomóc mu nabyć nowe umiejętności manualne. Podczas warsztatów pomagamy rozwin ąć zdolności matematyczne i przestrzenne, pobudzamy zainteresowanie otaczającymi przedmiotami oraz uczymy kreatywnego myślenia.