Logorytmika to metoda wspomagająca zajęcia logopedyczne, polegająca na połączeniu profilaktyki logopedycznej z rytmiką. Podczas zajęć zajmujemy się usprawnianiem funkcjonowania aparatu mowy dzieci oraz funkcji słuchowych w połączeniu z reakcją na bodźce, a także uwrażliwianiem na muzykę i rytm! Dzięki temu połączeniu LOGORYTMIKA oddziałuje na sferę słuchową, ruchową i słuchowo-ruchową dziecka. Podczas zajęć stosujemy ruch przy przy muzyce, grę na instrumentach, śpiew, i łączymy je z ćwiczeniami słowno-ruchowymi, w których wiodący jest rytm!

Jakie korzyści płyną z zajęć logorytmicznych?

  • rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania makro i mikroruchów (ćwiczenia w zakresie małej i dużej motoryki),
  • poprawiają koordynację ruchową,
  • polepszają orientacja w schemacie ciała i w przestrzeni,
  • poprawiają koncentracji uwagi,
  • usprawniają fonację i narządy mowy,
  • rozwijają wrażliwość muzyczną i poczucie rytmu,
  • rozwijają społecznie i uczą umiejętności pracy w grupie
  • obniżają napięcia i stres,

Zapraszamy dzieci od 2 roku życia wraz z rodzicami i opiekunami!

📅 PONIEDZIAŁKI, GODZ. 17.00

Zajęcia próbne 45 zł!

Potem obowiązują karnety:
4 zajęcia- 180 zł 
Pojedyncze zajęcia – 55 zł (jeśli w grupie są miejsca)

Zapisy:
http://www.otwartedzwieki.pl/otwarte-dzwieki-w-malych-fusach-zapisy/
691 551 711
otwartedzwieki@gmail.com

Przyjdź, zobacz i zostań z nami, żeby śpiewać i grać #otwartedzwiekiworbicie !!!

———————————-

Prowadząca: Joanna Słowińska- wokalistka, pedagog, nauczyciel śpiewu, nauczyciel zajęć umuzykalniających w żłobkach i przedszkolach, edukatorka muzyczna, instruktorka logorytmiki, założycielka Otwartych Dźwięków