1. Organizatorem konkursu jest Kawiarnia Małe Fusy należąca do firmy Artwerk Michał Gan, os. Chrobrego 25/100, 60-681 Poznań NIP 855 135 00 07.
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci klientów kawiarni Małe Fusy.
 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 4. Zgłaszanie prac konkursowych rozpoczyna się 2 grudnia i kończy 6 grudnia o godzinie 18:00
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej konkurs.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne
 7. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować dowolną techniką plastyczną portret lub postać św. Mikołaja. Podpisaną imieniem i nazwiskiem pracę należy dostarczyć do kawiarni najpóźniej do 6 grudnia do godziny 18:00.
 8. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.
 9. Uczestnicy Konkursu zgłaszając pracę akceptują jednocześnie regulamin i są zobowiązani do jego przestrzegania.
 10. Komisja złożona z pracowników kawiarni wybierze 3 najciekawsze prace, za które przysługują nagrody: 1. miejsce – bilet rodzinny na koncert Muzyka z bajek (8 grudnia, 16:00 CK Zamek), 2. miejsce – bon o wartości 50 zł do wykorzystania w kawiarni, 3. miejsce – bon o wartości 30 zł do wykorzystania w kawiarni.
 11. O wynikach konkursu Organizator poinformuje w poście w wydarzeniu konkursowym na fanpage’u Małe Fusy 6 grudnia o 20:00.
 12. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany wysłać w prywatnej wiadomości na fanpage’u dane kontaktowe (nr. telefonu) w celu ustalenia terminu odbioru nagrody najpóźniej do g.20:00 7 grudnia 2019.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani związany z serwisem Facebook. .
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez organizatora jedynie w czasie przeprowadzenia konkursu i w czasie wysyłki nagrody konkursowej.